Nehoda v Nemecku

Druhýkrát som sa narodil


voľný preklad z nemeckého časopisu


Účasť v súťaži M&F

Zúčastnil som sa súťaže časopisu Muscle&Fitness "do formy za 3 mesiace". V rámci Česka a Slovenska som sa umiestnil v prvej desiatke z vyše 100 účastníkov.