Víno Lauko

Cisárske Víno Lauko

Lekárnik, ktorý žil v Hokovciach namiešal zmes miestneho vína a vody z Dudiniec o ktorej už vtedy ľudia vedeli, že je liečivá. (Podľa kostrových nálezov tu ľudia žili pri prameňoch už pred 7 000 rokmi.) Toto víno sa dostalo aj na stôl princeznej Sissi, ktorá Dudince navštívila počas svojich ciest po Uhorsku. Táto dudinská, akosi vylepšená „voda“, jej natoľko chutila, že si ju zobrala aj na cisársky dvor vo Viedni. No a tam sa zapáčila Maximiliánovi, ktorý bol korunovaný za mexického cisára. Víno si dal posielať aj na svoj mexický dvor.

Víno Lauko


Lekárnik sa záhadne stratil, nezachovala sa ani receptúra. A predsa to dnes v okolí Dudiniec viacerí skúšajú.

Text prebratý z tohto článku